Roháček4. Mojžišova22,1

4. Mojžišova 22:1

Numeri

A synovia Iz­raelovi sa rušali a roz­ložili sa táborom v Ar­bót-moábe, na druhej strane Jor­dána, nap­roti Jerichu.


Verš v kontexte

1 A synovia Iz­raelovi sa rušali a roz­ložili sa táborom v Ar­bót-moábe, na druhej strane Jor­dána, nap­roti Jerichu. 2 A Balák, syn Cip­porov, videl všet­ko, čo učinil Iz­rael Amorejovi. 3 Pre­to sa veľmi bál Moáb iz­rael­ského ľudu, lebo ho bolo mnoho, a pre­to sa hrozil Moáb synov Iz­raelových.

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

1 A synovia Iz­raelovi sa rušali a roz­ložili sa táborom v Ar­bót-moábe, na druhej strane Jor­dána, nap­roti Jerichu.

Evanjelický

1 Iz­rael­ci sa vy­dali na ces­tu a utáborili sa na moáb­skych stepiach na druhej strane Jor­dánu na­proti Jerichu.

Ekumenický

1 Iz­raeliti šli ďalej a utáborili sa na Moáb­skych stepiach v Zajordánsku na­proti Jerichu.

Bible21

1 Synové Iz­rae­le pak táh­li dál a utá­boři­li se na moáb­ských pláních za Jordánem na­pro­ti Je­ri­chu.