Roháček4. Mojžišova1,5

4. Mojžišova 1:5

Numeri

A toto mená mužov, ktorí budú stáť s vami: z Rúbena Elicúr, syn Šedeúrov


Verš v kontexte

4 Budú s vami po jed­nom mužovi z každého pokolenia; každý ten, k­torý je hlavou domu svojich ot­cov. 5 A toto mená mužov, ktorí budú stáť s vami: z Rúbena Elicúr, syn Šedeúrov 6 zo Sime­ona Šelumiel, syn Cúrišad­dajov,

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 A toto mená mužov, ktorí budú stáť s vami: z Rúbena Elicúr, syn Šedeúrov

Evanjelický

5 Toto sú mená mužov, ktorí vám budú stáť po boku: Za Rúbena Elícúr, syn Šedéúrov;

Ekumenický

5 Toto sú mená mužov, ktorí vám budú po­máhať: Za Rúbenov­cov Elicúr, syn Šedeúra;

Bible21

5 Toto jsou jmé­na mužů, kteří vám bu­dou stát po boku: z Ru­be­na: Elicur, syn Še­de­u­rův,