Roháček4. Mojžišova1,42

4. Mojžišova 1:42

Numeri

Synovia Naf­taliho, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich ot­cov, v počte mien vo veku od dvad­sať rokov a vy­še, všet­kých súcich ísť do voj­ska,


Verš v kontexte

41 ich počítaných, z po­kolenia Aserov­ho bolo štyridsaťjeden tisíc päťs­to. 42 Synovia Naf­taliho, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich ot­cov, v počte mien vo veku od dvad­sať rokov a vy­še, všet­kých súcich ísť do voj­ska, 43 ich počítaných, z po­kolenia Naf­taliho bolo päťdesiattri tisíc štyris­to.

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

42 Synovia Naf­taliho, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich ot­cov, v počte mien vo veku od dvad­sať rokov a vy­še, všet­kých súcich ísť do voj­ska,

Evanjelický

42 Naf­tálíov­cov, ich po­tom­kov podľa čeľadí a rodín, podľa počtu mien od dvad­saťročných vy­ššie, všet­kých boja­schop­ných,

Ekumenický

42 Z Naftáliovho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zo­znamu mien do­stal každý boja­schop­ný muž, ktorý mal dvad­sať rokov a viac.

Bible21

42 Synové Neftalí­movi pod­le je­jich poko­lení, rodů a ot­cov­ských do­mů ve jmenném se­z­na­mu, všich­ni bo­je­s­chopní od dvaceti let výše: