Roháček4. Mojžišova1,41

4. Mojžišova 1:41

Numeri

ich počítaných, z po­kolenia Aserov­ho bolo štyridsaťjeden tisíc päťs­to.


Verš v kontexte

40 Synov Aserových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich ot­cov v počte mien vo veku od dvad­sať rokov a vy­še, všet­kých súcich ísť do voj­ska, 41 ich počítaných, z po­kolenia Aserov­ho bolo štyridsaťjeden tisíc päťs­to. 42 Synovia Naf­taliho, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich ot­cov, v počte mien vo veku od dvad­sať rokov a vy­še, všet­kých súcich ísť do voj­ska,

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

41 ich počítaných, z po­kolenia Aserov­ho bolo štyridsaťjeden tisíc päťs­to.

Evanjelický

41 spočítaných za kmeň Ašér bolo štyrid­saťjeden­tisíc päťs­to.

Ekumenický

41 Z Ašérovho kmeňa ich na­počítali štyrid­saťjeden­tisíc­päťs­to.

Bible21

41 poko­lení Ašer čítalo 41 500 mužů.