Roháček4. Mojžišova1,27

4. Mojžišova 1:27

Numeri

ich počítaných, z po­kolenia Júdov­ho bolo sedemdesiatštyri tisíc šesťs­to.


Verš v kontexte

26 Synov Júdových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich ot­cov, v počte mien vo veku od dvad­sať rokov a vy­še, všet­kých súcich ísť do voj­ska, 27 ich počítaných, z po­kolenia Júdov­ho bolo sedemdesiatštyri tisíc šesťs­to. 28 Synov Izachárových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich ot­cov, v počte mien vo veku od dvad­sať rokov a vy­še, všet­kých súcich ísť do voj­ska,

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

27 ich počítaných, z po­kolenia Júdov­ho bolo sedemdesiatštyri tisíc šesťs­to.

Evanjelický

27 spočítaných za kmeň Júdu bolo sedem­desiatštyritisíc šesťs­to.

Ekumenický

27 Z Júdovho kmeňa ich na­počítali sedem­desiatštyritisícšesťs­to.

Bible21

27 poko­lení Juda čítalo 74 600 mužů.