RoháčekNehemiáš13,29

Nehemiáš 13:29

Pamätaj na nich, môj Bože, pre poškvr­nenia, k­torými poškvr­nili kňazstvo a sm­luvu kňazs­tva i Levitov.


Verš v kontexte

28 A jeden zo synov Jojadu, syna El­jašiba, naj­vyššieho kňaza, bol zaťom San­bal­lata Choron­ského, a p­reto som ho za­hnal od seba. 29 Pamätaj na nich, môj Bože, pre poškvr­nenia, k­torými poškvr­nili kňazstvo a sm­luvu kňazs­tva i Levitov. 30 A tak som ich očis­til od každého cudzozem­ca a ustanovil som poradie stráže pre kňazov a pre Levitov; každého som po­stavil do jeho práce,

späť na Nehemiáš, 13

Príbuzné preklady Roháček

29 Pamätaj na nich, môj Bože, pre poškvr­nenia, k­torými poškvr­nili kňazstvo a sm­luvu kňazs­tva i Levitov.

Evanjelický

29 Pamätaj na nich, môj Bože, pre poškvr­nenie kňazs­tva a pre zmluvu kňazov a levítov!

Ekumenický

29 Pamätaj na nich, môj Bože, pre poškvr­nenie kňazs­tva a pre zmluvu kňazov a levitov!

Bible21

29 Pa­ma­tuj na ně, Bože můj, že po­sk­vrni­li kněžství a smlou­vu kněžs­kou i levi­tskou.