RoháčekNehemiáš13,28

Nehemiáš 13:28

A jeden zo synov Jojadu, syna El­jašiba, naj­vyššieho kňaza, bol zaťom San­bal­lata Choron­ského, a p­reto som ho za­hnal od seba.


Verš v kontexte

27 A či by sme mali vám po­voliť, aby ste robili všet­ko toto veliké zlo, aby ste sa do­púšťali ne­ver­nos­ti proti nášmu Bohu a brali si za ženy cudzozem­ky? 28 A jeden zo synov Jojadu, syna El­jašiba, naj­vyššieho kňaza, bol zaťom San­bal­lata Choron­ského, a p­reto som ho za­hnal od seba. 29 Pamätaj na nich, môj Bože, pre poškvr­nenia, k­torými poškvr­nili kňazstvo a sm­luvu kňazs­tva i Levitov.

späť na Nehemiáš, 13

Príbuzné preklady Roháček

28 A jeden zo synov Jojadu, syna El­jašiba, naj­vyššieho kňaza, bol zaťom San­bal­lata Choron­ského, a p­reto som ho za­hnal od seba.

Evanjelický

28 Jeden zo synov Jójádu, syna veľkňaza El­jášíba, bol zaťom San­bal­lata Chórón­skeho. Pre­to som ho odo­hnal od seba.

Ekumenický

28 Jeden zo synov Jójadu, syna veľkňaza El­jášiba, bol zaťom San­bal­lata Chóron­ského. Pre­to som ho od seba odo­hnal.

Bible21

28 Je­den ze synů Jo­ja­dy, syna ve­lekněze Eli­aši­ba, byl zetěm Sanbala­ta Cho­ron­ského. Pro­to jsem ho vy­kázal ze své blízkosti.