RoháčekNehemiáš13,11

Nehemiáš 13:11

Pre­to som prís­ne do­hováral po­hlavárom správy a riekol som: Prečo je opus­tený dom Boží? A shromaždiac ich po­stavil som ich na ich mies­to.


Verš v kontexte

10 A do­zvedel som sa, že sa nedávaly čias­t­ky Levitom, a že sa roz­utekali každý na svoje pole, Levitovia i speváci, konajúci prácu. 11 Pre­to som prís­ne do­hováral po­hlavárom správy a riekol som: Prečo je opus­tený dom Boží? A shromaždiac ich po­stavil som ich na ich mies­to. 12 Po­tom donášali, celý Júda, desatinu obilia i vína i oleja do skladov.

späť na Nehemiáš, 13

Príbuzné preklady Roháček

11 Pre­to som prís­ne do­hováral po­hlavárom správy a riekol som: Prečo je opus­tený dom Boží? A shromaždiac ich po­stavil som ich na ich mies­to.

Evanjelický

11 Vtedy som po­kar­hal pred­stavených a opýtal som sa: Prečo je Boží dom opus­tený? Po­tom som ich zhromaždil a po­stavil na ich mies­to.

Ekumenický

11 Vtedy som po­kar­hal pred­stavených a opýtal som sa: Prečo je Boží dom opus­tený? Po­tom som ich zhromaždil a po­stavil na ich mies­ta.

Bible21

11 Vy­t­kl jsem to hodnostářům. „Jak to že je za­ne­d­báván Boží dům? ! ptal jsem se. Po­vo­lal jsem je tedy zpět a po­slal je na je­jich mís­ta.