RoháčekNehemiáš11,7

Nehemiáš 11:7

A toto boli synovia Ben­jaminovi: Sal­lu, syn Mešul­lama, syna Joéda, syna Pedai­áša, syna Kolai­áša, syna Maaseiáša, syna Itiela, syna Izai­ášov­ho.


Verš v kontexte

6 Všet­kých synov Fáresových, ktorí bývali v Jeruzaleme, bolo štyris­to šesťdesiatosem, udat­ných mužov. 7 A toto boli synovia Ben­jaminovi: Sal­lu, syn Mešul­lama, syna Joéda, syna Pedai­áša, syna Kolai­áša, syna Maaseiáša, syna Itiela, syna Izai­ášov­ho. 8 A po ňom Gab­baj, Sal­laj, deväťs­to dvad­saťosem.

späť na Nehemiáš, 11

Príbuzné preklady Roháček

7 A toto boli synovia Ben­jaminovi: Sal­lu, syn Mešul­lama, syna Joéda, syna Pedai­áša, syna Kolai­áša, syna Maaseiáša, syna Itiela, syna Izai­ášov­ho.

Evanjelický

7 Toto sú zase Ben­jamín­ci: Sal­lú, syn Mešul­láma, syna Jóéda, syna Pedáju, syna Kóláju, syna Maaséju, syna Itíéla, syna Ješajov­ho.

Ekumenický

7 Toto sú zase Ben­jamínov­ci: Sal­lu, syn Mešul­láma, syna Jóeda, syna Pedáju, syna Koláju, syna Maaséju, syna Itíela, syna Ješaju.

Bible21

7 Ze synů Benjamínových: Salu, syn Mešula­ma, syna Jo­edova, syna Pedajášova, syna Ko­lajášova, syna Maa­sejášova, syna Itie­lova, syna Ješajášova.