RoháčekNáhum3,11

Náhum 3:11

Aj ty sa opiješ; budeš po­kryté, aj ty budeš hľadať pev­nosť pred ne­priateľom.


Verš v kontexte

10 Ale aj ono bolo pre­stehované, od­išlo do zajatia; aj jeho malé deti boly roz­rážané na uhloch všet­kých ulíc, a o jeho sláv­nych hádzali los, a všet­ci jeho veľkí boli sov­rení putami. 11 Aj ty sa opiješ; budeš po­kryté, aj ty budeš hľadať pev­nosť pred ne­priateľom. 12 Všet­ky tvoje hrady budú jako fíky so skorými fíkami; ak ich za­trasú, pad­nú do úst toho, kto ide jesť.

späť na Náhum, 3

Príbuzné preklady Roháček

11 Aj ty sa opiješ; budeš po­kryté, aj ty budeš hľadať pev­nosť pred ne­priateľom.

Evanjelický

11 Aj ty budeš opité, skryješ sa, aj ty budeš hľadať útočis­ko pred ne­priateľom.

Ekumenický

11 Aj ty sa opiješ a budeš na ne­poz­nanie. Aj ty budeš hľadať záštitu pred ne­priateľom.

Bible21

11 Tak i ty bu­deš jako opilec, úplně bez sebe. I ty se bu­deš po­táceta hledat skrýš před ne­pří­te­lem.