RoháčekNáhum2,12

Náhum 2:12

Lev, ktorý tr­hajúc lovil pre po­trebu svojich mláďat a dávil svojim ľviciam, na­plňoval lúpežou svoje diery a svoje br­lohy korisťou!


Verš v kontexte

11 Kde je peleš ľvov, to pas­tvis­ko pre ľvíčatá, kam chodieval lev a ľvica i mláďa ľva, a k­de nebolo toho, kto by bol po­strašil?! 12 Lev, ktorý tr­hajúc lovil pre po­trebu svojich mláďat a dávil svojim ľviciam, na­plňoval lúpežou svoje diery a svoje br­lohy korisťou! 13 Hľa, p­rij­dem na teba, hovorí Hos­podin Zá­stupov; a popálim jeho vozy v dyme, tvoje ľvíčatá požerie meč, a vy­plienim tvoju lúpež zo zeme, a ne­počuje sa už viacej hlas tvojich po­slov.

späť na Náhum, 2

Príbuzné preklady Roháček

12 Lev, ktorý tr­hajúc lovil pre po­trebu svojich mláďat a dávil svojim ľviciam, na­plňoval lúpežou svoje diery a svoje br­lohy korisťou!

Evanjelický

12 Kde je br­loh levov a jas­kyňa levíčat, kam lev korisť vnášal, kde lev býval bez vy­rušenia?

Ekumenický

12 Kde je leví br­loh a tá obec­ná pas­tva, kam pri­chádzal lev, levica a levíča? Už sa ich nik nebojí.

Bible21

12 Kde je teď to doupě lví? Kde se je­jich mladí krmili? Kde to ob­cházel lev se lvicí a mláďaty, aniž je kdo mohl vy­plašit?