RoháčekNáhum1,10

Náhum 1:10

Lebo až po spletené tŕnie, všet­ci dovedna, a jako od svojho tuhého nápoja opojení budú zt­rávení, jako suché str­nis­ko, ú­pl­ne.


Verš v kontexte

9 Čo vy­mýšľate proti Hos­podinovi? On učiní koniec; ne­povs­tane súženie dvak­rát. 10 Lebo až po spletené tŕnie, všet­ci dovedna, a jako od svojho tuhého nápoja opojení budú zt­rávení, jako suché str­nis­ko, ú­pl­ne. 11 Z teba vy­šiel ten, ktorý vy­mýšľa proti Hos­podinovi zlé, rad­ca beliála.

späť na Náhum, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 Lebo až po spletené tŕnie, všet­ci dovedna, a jako od svojho tuhého nápoja opojení budú zt­rávení, jako suché str­nis­ko, ú­pl­ne.

Evanjelický

10 Aj keď sú ako po­sp­lietané tŕne a v pl­nej miaz­ge, strávení budú cel­kom sťa suché str­nis­ko.

Ekumenický

10 Ako na­trvalo po­sp­lietané tŕnie a ako opil­ci spití do ne­moty budú cel­kom spálení ako suché plevy.

Bible21

10 Bu­dou za­pleteni v trní, svým vínem bu­dou zpití, zhltnuti bu­dou jak su­ché plevy.