RoháčekMicheáš6,8

Micheáš 6:8

Oznámili ti, človeče to, čo je dob­ré, a čo požaduje Hos­podin od teba; iba to, aby si činil súd, miloval milo­sr­den­stvo a chodil po­kor­ne so svojím Bohom.


Verš v kontexte

7 Či azda bude mať Hos­podin záľubu v tisícoch baranov, v desiat­kach tisícov po­tokov oleja? Či dám svoj­ho pr­vorodeného za svoje pre­stúpenie, plod svoj­ho lona za hriech svojej duše? 8 Oznámili ti, človeče to, čo je dob­ré, a čo požaduje Hos­podin od teba; iba to, aby si činil súd, miloval milo­sr­den­stvo a chodil po­kor­ne so svojím Bohom. 9 Hlas Hos­podinov volá na mes­to - A ten, u koho je rozum bude sa báť tvoj­ho mena -: Počuj­te palicu a toho, kto ju uložil!

späť na Micheáš, 6

Príbuzné preklady Roháček

8 Oznámili ti, človeče to, čo je dob­ré, a čo požaduje Hos­podin od teba; iba to, aby si činil súd, miloval milo­sr­den­stvo a chodil po­kor­ne so svojím Bohom.

Evanjelický

8 Hos­podin ti oznámil, človeče, čo je dob­ré a čo žiada od teba: len za­chovávať právo, milovať lás­kavosť a v po­kore chodiť so svojím Bohom.

Ekumenický

8 Hos­podin ti oznámil, človeče, čo je dob­ré a čo žiada od teba: len za­chovávať právo, milovať lás­kavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom.

Bible21

8 Ozná­mil ti, člověče, co je dob­ré a co od tebe žádá Hospodin: Abys jednal spravedlivě, miloval mi­lo­sr­den­stvía kráčel se svým Bo­hem v pokoře.