RoháčekMicheáš1,12

Micheáš 1:12

Lebo obyvateľka Maróta sa bude svíjať bolesťou za ­strateným dobrým, pre­tože sos­túpi zlé od Hos­podina do brány Jeruzalema.


Verš v kontexte

11 Prej­diže vám ta, ty, obyvateľko Šafíra, s ob­naženou han­bou! Ne­vyj­de obyvateľka Caanána; smútok v Bét-haécele vez­me od vás svoje stanovis­ko. 12 Lebo obyvateľka Maróta sa bude svíjať bolesťou za ­strateným dobrým, pre­tože sos­túpi zlé od Hos­podina do brány Jeruzalema. 13 Za­priah­ni tátoše do voza, obyvateľko Lachiša! Ona bola počiatkom hriechu dcéry Si­ona, lebo v tebe sa našly pre­stúpenia Iz­raelove.

späť na Micheáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 Lebo obyvateľka Maróta sa bude svíjať bolesťou za ­strateným dobrým, pre­tože sos­túpi zlé od Hos­podina do brány Jeruzalema.

Evanjelický

12 Keď obyvateľka Márotu očakávala dob­ro, zo­stúpilo zlo od Hos­podina až po bránu Jeruzalema.

Ekumenický

12 Keď obyvateľka Márótu čakala dob­ro, zo­stúpilo zlo od Hos­podina až po bránu Jeruzalema.

Bible21

12 Obyva­te­lé Ma­ro­tu jen trnou, čekají, kdy při­jde úleva; Hospodin ale se­s­lal po­hro­muk bráně Je­ruzalé­ma.