RoháčekMicheáš1,10

Micheáš 1:10

Ne­oz­nám­te toho v Gáte, ani plakať ne­plačte; v Bét-leaf­re som sa po­váľal v prachu.


Verš v kontexte

9 Pre­tože je ne­vyhojiteľná zo svojich rán, a že to prijde až po Júdu, do­siah­ne až po bránu môj­ho ľudu, až po Jeruzalem. 10 Ne­oz­nám­te toho v Gáte, ani plakať ne­plačte; v Bét-leaf­re som sa po­váľal v prachu. 11 Prej­diže vám ta, ty, obyvateľko Šafíra, s ob­naženou han­bou! Ne­vyj­de obyvateľka Caanána; smútok v Bét-haécele vez­me od vás svoje stanovis­ko.

späť na Micheáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 Ne­oz­nám­te toho v Gáte, ani plakať ne­plačte; v Bét-leaf­re som sa po­váľal v prachu.

Evanjelický

10 Ne­oz­namuj­te to v Gate, a vôbec ne­plačte! V Bét-Leaf­re váľaj­te sa v prachu!

Ekumenický

10 Ne­oz­namuj­te to v Gáte a vôbec ne­plačte. V Bét-Leaf­re sa váľaj­te v prachu.

Bible21

10 Ne­mluv­te o tom v Gatu, už ani neplakejte. V Bet-ofře (v tom Do­mě prachu)se v pra­chu svíjej­te.