RoháčekMatúš9,22

Matúš 9:22

Evanjelium podľa Matúša

A Ježiš ob­rátiac sa a vidiac ju po­vedal: Dúfaj, dcéro, tvoja viera ťa uzdravila. A žena bola zdravá od tej hodiny.


Verš v kontexte

21 lebo riek­la sama v sebe: Len keď sa dot­knem jeho rúcha, budem uzdravená. 22 A Ježiš ob­rátiac sa a vidiac ju po­vedal: Dúfaj, dcéro, tvoja viera ťa uzdravila. A žena bola zdravá od tej hodiny. 23 A keď prišiel Ježiš do domu kniežaťa a videl pís­kajúcich na píšťaly a zá­stup, robiaci ruch a ne­pokoj,

späť na Matúš, 9

Príbuzné preklady Roháček

22 A Ježiš ob­rátiac sa a vidiac ju po­vedal: Dúfaj, dcéro, tvoja viera ťa uzdravila. A žena bola zdravá od tej hodiny.

Evanjelický

22 Ježiš sa ob­rátil, a keď ju videl, riekol: Dúfaj, dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. I ozdravela žena v tú hodinu.

Ekumenický

22 Ježiš sa ob­rátil, zbadal ju a po­vedal: Dúfaj, dcéra! Tvoja viera ťa uzdravila. Od tej chvíle bola žena zdravá.

Bible21

22 Ježíš se otočil, a když ji uvi­děl, ře­kl: „Vzchop se, dce­ro. Tvá ví­ra tě uzdravila.“ A od té chvíle byla zdravá.