RoháčekMatúš8,7

Matúš 8:7

Evanjelium podľa Matúša

A Ježiš mu riekol: Ja prij­dem a uzdravím ho.


Verš v kontexte

6 a hovoril: Pane, môj služob­ník leží doma porazený a hroz­ne sa trápi. 7 A Ježiš mu riekol: Ja prij­dem a uzdravím ho. 8 A stot­ník od­povedal a riekol: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale po­vedz len slovo, a môj služob­ník bude uzdravený.

späť na Matúš, 8

Príbuzné preklady Roháček

7 A Ježiš mu riekol: Ja prij­dem a uzdravím ho.

Evanjelický

7 Po­vedal mu Ježiš: Ja prídem a uzdravím ho.

Ekumenický

7 Ježiš mu od­povedal: Prídem a uzdravím ho.

Bible21

7 Ježíš mu ře­kl: „Já při­jdu a uz­dravím ho.“