RoháčekMatúš8,30

Matúš 8:30

Evanjelium podľa Matúša

A bolo opodiaľ od nich veliké stádo svíň pasúce sa.


Verš v kontexte

29 A hľa, kričali a hovorili: Čo máme s tebou, Ježišu, Synu Boží? Prišiel si sem pred časom nás trápiť? 30 A bolo opodiaľ od nich veliké stádo svíň pasúce sa. 31 A démoni ho prosili a hovorili: Jest­li nás vy­háňaš, do­voľ nám odísť do toho stáda svíň!

späť na Matúš, 8

Príbuzné preklady Roháček

30 A bolo opodiaľ od nich veliké stádo svíň pasúce sa.

Evanjelický

30 Neďaleko nich pás­la sa veľká črieda svíň.

Ekumenický

30 Obďaleč sa pás­la veľká črieda svíň.

Bible21

30 Opodál se pás­lo ve­liké stádo pra­sat.