RoháčekMatúš8,29

Matúš 8:29

Evanjelium podľa Matúša

A hľa, kričali a hovorili: Čo máme s tebou, Ježišu, Synu Boží? Prišiel si sem pred časom nás trápiť?


Verš v kontexte

28 A keď prišiel na druhú stranu, do zeme Ger­gežanov, stret­li sa s ním dvaja po­sad­lí démonami; išli z hrobov, strašní náram­ne, takže ni­kto ne­mohol prej­sť tou ces­tou pop­ri nich. 29 A hľa, kričali a hovorili: Čo máme s tebou, Ježišu, Synu Boží? Prišiel si sem pred časom nás trápiť? 30 A bolo opodiaľ od nich veliké stádo svíň pasúce sa.

späť na Matúš, 8

Príbuzné preklady Roháček

29 A hľa, kričali a hovorili: Čo máme s tebou, Ježišu, Synu Boží? Prišiel si sem pred časom nás trápiť?

Evanjelický

29 A hľa, zvriesk­li: Čo Ťa do nás, Synu Boží? Prišiel si sem, aby si nás pred čas­ne mučil?

Ekumenický

29 Zrazu vy­krík­li: Čo ťa do nás, Boží Syn? Prišiel si nás sem trápiť pred určeným časom?

Bible21

29 Za­ča­li křičet: „Co je ti po nás, Boží Synu? Přišel jsi nás předčasně trýznit?“