RoháčekMatúš8,27

Matúš 8:27

Evanjelium podľa Matúša

A ľudia sa divili a vraveli: Jaký je toto človek, že ho i vet­ry i more po­slúchajú?


Verš v kontexte

26 A on im po­vedal: Čo sa bojíte, ľudia malej viery? Vtedy vstal, po­hrozil vet­rom a moru, a na­stalo veliké ticho. 27 A ľudia sa divili a vraveli: Jaký je toto človek, že ho i vet­ry i more po­slúchajú? 28 A keď prišiel na druhú stranu, do zeme Ger­gežanov, stret­li sa s ním dvaja po­sad­lí démonami; išli z hrobov, strašní náram­ne, takže ni­kto ne­mohol prej­sť tou ces­tou pop­ri nich.

späť na Matúš, 8

Príbuzné preklady Roháček

27 A ľudia sa divili a vraveli: Jaký je toto človek, že ho i vet­ry i more po­slúchajú?

Evanjelický

27 A ľudia sa divili a hovorili: Aký je to človek, že Ho aj vet­ry aj more po­slúchajú?

Ekumenický

27 Ľudia hovorili s úžasom: Ktože je to, že víchor a more ho po­slúchajú?

Bible21

27 Učedníci byli ohro­meni. „Kdo to vůbec je?“ pta­li se. „Vž­dyť ho po­s­lou­chá i vítr a vlny!“