RoháčekMatúš8,21

Matúš 8:21

Evanjelium podľa Matúša

A iný z jeho učeníkov mu po­vedal: Pane, do­voľ mi najprv odísť a po­chovať svoj­ho ot­ca.


Verš v kontexte

20 A Ježiš mu po­vedal: Líšky majú s­voje skrýše a nebes­kí vtáci s­voje hniezda, ale Syn človeka ne­má, kde by hlavu sklonil. 21 A iný z jeho učeníkov mu po­vedal: Pane, do­voľ mi najprv odísť a po­chovať svoj­ho ot­ca. 22 Ale Ježiš mu po­vedal: Poď za mnou a nechaj, nech mŕt­vi po­chovajú svojich mŕt­vych.

späť na Matúš, 8

Príbuzné preklady Roháček

21 A iný z jeho učeníkov mu po­vedal: Pane, do­voľ mi najprv odísť a po­chovať svoj­ho ot­ca.

Evanjelický

21 Zas iný z učeníkov Mu po­vedal: Pane, do­voľ mi najprv odísť a po­chovať si ot­ca.

Ekumenický

21 Iný z jeho učeníkov mu po­vedal: Pane, do­voľ mi najprv odísť a po­chovať si ot­ca.

Bible21

21 Jiný z jeho učedníků mu ře­kl: „Pane, dovol mi nejdřív ode­jít a po­chovat svého otce.“