RoháčekMatúš8,10

Matúš 8:10

Evanjelium podľa Matúša

Keď to počul Ježiš za­divil sa a po­vedal tým, ktorí išli za ním: Ameň vám hovorím, že ani v Iz­raelovi som nenašiel tak velikej viery.


Verš v kontexte

9 Lebo veď i ja som človek, pod mocou iných majúc pod sebou vojakov, a keď poviem tomuto: Iď! tak ide, a inému: Prij­di! a prij­de, a svoj­mu sluhovi: Učiň toto! a učiní. 10 Keď to počul Ježiš za­divil sa a po­vedal tým, ktorí išli za ním: Ameň vám hovorím, že ani v Iz­raelovi som nenašiel tak velikej viery. 11 Ale vám hovorím, že mnohí prij­dú od východu aj od západu a budú stolovať s Ab­rahámom, Izákom a Jakobom v nebes­kom kráľov­stve,

späť na Matúš, 8

Príbuzné preklady Roháček

10 Keď to počul Ježiš za­divil sa a po­vedal tým, ktorí išli za ním: Ameň vám hovorím, že ani v Iz­raelovi som nenašiel tak velikej viery.

Evanjelický

10 Keď to Ježiš počul, za­divil sa a po­vedal tým, ktorí Ho na­sledovali: Vprav­de hovorím vám: U ni­koho v Iz­raeli nenašiel som takej viery.

Ekumenický

10 Keď to Ježiš počul, začudoval sa a po­vedal tým, čo išli za ním: Amen, hovorím vám, že u nikoho v Izraeli som nenašiel takú veľkú vieru.

Bible21

10 Ježíš, překvapen tím, co us­lyšel, ře­kl těm, kdo šli za ním: „A­men, říkám vám, ta­kovou ví­ru jsem nikde v Iz­rae­li nenašel!