RoháčekMatúš7,7

Matúš 7:7

Evanjelium podľa Matúša

Pros­te, a bude vám dané; hľadaj­te a naj­dete; klep­te, a ot­vorí sa vám;


Verš v kontexte

6 Nedávaj­te svätého psom, ani nehádžte svojich periel pred svine, aby ich snáď nezašliapaly nohami a ob­rátiac sa neroz­tr­haly vás. 7 Pros­te, a bude vám dané; hľadaj­te a naj­dete; klep­te, a ot­vorí sa vám; 8 lebo každý, kto prosí, berie; kto hľadá, na­chádza, a tomu, kto klepe, sa ot­vorí.

späť na Matúš, 7

Príbuzné preklady Roháček

7 Pros­te, a bude vám dané; hľadaj­te a naj­dete; klep­te, a ot­vorí sa vám;

Evanjelický

7 Pros­te a do­stanete; hľadaj­te a náj­dete; klop­te a bude vám ot­vorené.

Ekumenický

7 Pros­te a do­stanete, hľadaj­te a náj­dete, klop­te a ot­vorí sa vám.

Bible21

7 Pro­s­te a bude vám dáno, hle­dej­te a nalez­nete, tlu­č­te a bude vám otevřeno.