RoháčekMatúš7,3

Matúš 7:3

Evanjelium podľa Matúša

A prečo vidíš ivier­ko v oku svoj­ho brata a brv­na vo vlast­nom oku ne­pozoruješ?


Verš v kontexte

2 lebo jakým súdom súdite, takým budete súdení; a jakou mierou meriate, takou vám bude tiež od­merané. 3 A prečo vidíš ivier­ko v oku svoj­ho brata a brv­na vo vlast­nom oku ne­pozoruješ? 4 Alebo jako po­vieš svoj­mu bratovi: Daj, nech vy­j­mem ivier­ko z tvoj­ho oka, keď hľa, brv­no je v tvojom ­vlast­nom oku?

späť na Matúš, 7

Príbuzné preklady Roháček

3 A prečo vidíš ivier­ko v oku svoj­ho brata a brv­na vo vlast­nom oku ne­pozoruješ?

Evanjelický

3 Prečo bratovi vidíš v oku smiet­ku, a vo vlast­nom oku nebadáš brv­no?

Ekumenický

3 A prečo vidíš tries­ku v oku svoj­ho brata a brv­no vo vlast­nom oku nez­badáš?

Bible21

3 Pro­č vi­díš třís­ku v oku svého bra­t­ra, ale trá­mu ve vlastním oku si ne­všímáš?