RoháčekMatúš7,26

Matúš 7:26

Evanjelium podľa Matúša

A každý, kto čuje tieto moje slová a nečiní ich, bude pri­podob­nený človeku bláz­novi, ktorý vy­stavil svoj dom na pies­ku.


Verš v kontexte

25 A spus­til sa lejak, a prišly rieky, a za­vialy vet­ry a oborily sa na ten dom, a ne­pad­nul, pre­tože bol založený na skale. 26 A každý, kto čuje tieto moje slová a nečiní ich, bude pri­podob­nený človeku bláz­novi, ktorý vy­stavil svoj dom na pies­ku. 27 A spus­til sa lejak a prišly rieky, a za­vialy vet­ry a za­vadily o ten dom, a pad­nul a jeho pád bol veliký.

späť na Matúš, 7

Príbuzné preklady Roháček

26 A každý, kto čuje tieto moje slová a nečiní ich, bude pri­podob­nený človeku bláz­novi, ktorý vy­stavil svoj dom na pies­ku.

Evanjelický

26 A každý, kto počúva tieto moje slová, a ne­pl­ní ich, podob­ný bude mužovi-bláz­novi, ktorý si po­stavil dom na pies­ku.

Ekumenický

26 No každý, kto počúva tieto moje slová a ne­pl­ní ich, bude sa podobať na nerozum­ného muža, ktorý si po­stavil dom na pies­ku.

Bible21

26 Každý, kdo slyší tato má slova a ne­plní je, bude však podobný bláz­nu, který svůj dům po­stavil na pís­ku.