RoháčekMatúš7,20

Matúš 7:20

Evanjelium podľa Matúša

A tak ich tedy po ich ovocí po­znáte.


Verš v kontexte

19 Každý strom, ktorý nerodí dob­rého ovocia, sa vy­tína a hádže na oheň. 20 A tak ich tedy po ich ovocí po­znáte. 21 Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! voj­de do nebes­kého kráľov­stva, ale ten, kto činí vôľu môj­ho Ot­ca, ktorý je v nebesiach.

späť na Matúš, 7

Príbuzné preklady Roháček

20 A tak ich tedy po ich ovocí po­znáte.

Evanjelický

20 Tak teda po ovocí po­znáte ich.

Ekumenický

20 Po ich ovocí ich teda po­znáte.

Bible21

20 A tak te­dy: po­zná­te je po je­jich ovo­ci.