RoháčekMatúš7,18

Matúš 7:18

Evanjelium podľa Matúša

Dob­rý strom ne­môže rodiť zlé ovocie ani zlý strom rodiť dob­ré ovocie.


Verš v kontexte

17 Tak tedy každý dob­rý strom rodí dob­ré ovocie, a zlý strom rodí zlé ovocie. 18 Dob­rý strom ne­môže rodiť zlé ovocie ani zlý strom rodiť dob­ré ovocie. 19 Každý strom, ktorý nerodí dob­rého ovocia, sa vy­tína a hádže na oheň.

späť na Matúš, 7

Príbuzné preklady Roháček

18 Dob­rý strom ne­môže rodiť zlé ovocie ani zlý strom rodiť dob­ré ovocie.

Evanjelický

18 Ne­môže dob­rý strom donášať zlé ovocie, ani planý strom donášať dob­ré ovocie.

Ekumenický

18 Dob­rý strom ne­môže rodiť zlé ovocie, ani zlý strom ne­môže rodiť dob­ré ovocie.

Bible21

18 Dob­rý strom nemůže nést zlé ovo­ce, stejně jako špatný strom nemůže nést dob­ré ovo­ce.