RoháčekMatúš7,10

Matúš 7:10

Evanjelium podľa Matúša

Alebo aj keby ho prosil o rybu, či mu azda podá hada?!


Verš v kontexte

9 Alebo kto je z vás človek, ktorý, keby ho jeho syn prosil o chlieb, by mu dal kameň? 10 Alebo aj keby ho prosil o rybu, či mu azda podá hada?! 11 Ak teda vy, súc zlí, viete dávať svojim deťom dob­ré dary, o čo skôr dá váš Otec, ktorý je v nebesiach, dob­ré veci tým, ktorí ho prosia!

späť na Matúš, 7

Príbuzné preklady Roháček

10 Alebo aj keby ho prosil o rybu, či mu azda podá hada?!

Evanjelický

10 A keď si prosí rybu, či mu podá hada?

Ekumenický

10 alebo že by mu dal hada, keď si prosí rybu?

Bible21

10 Nebo když pro­sí o rybu, dáš mu snad ha­da?