RoháčekMatúš6,7

Matúš 6:7

Evanjelium podľa Matúša

Ale keď sa mod­líte, nežvat­lite jako po­hania, lebo sa dom­nievajú, že pre tú svoju mnohom­luvu budú vy­slyšaní.


Verš v kontexte

6 Ale keď sa ty mod­líš, voj­di do svojej komôr­ky a za­vrúc svoje dvere mod­li sa svoj­mu Ot­covi, ktorý je v skrytos­ti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytos­ti, od­platí ti zjav­ne. 7 Ale keď sa mod­líte, nežvat­lite jako po­hania, lebo sa dom­nievajú, že pre tú svoju mnohom­luvu budú vy­slyšaní. 8 Teda nebuďte im podob­ní, lebo váš Otec vie, čo po­trebujete, prv než by ste ho vy prosili.

späť na Matúš, 6

Príbuzné preklady Roháček

7 Ale keď sa mod­líte, nežvat­lite jako po­hania, lebo sa dom­nievajú, že pre tú svoju mnohom­luvu budú vy­slyšaní.

Evanjelický

7 A keď sa mod­líte, nehovor­te mnoho ako po­hania, ktorí sa dom­nievajú, že pre svoju mnoho­vrav­nosť budú vy­slyšaní.

Ekumenický

7 Pri mod­lit­be nehovor­te pri­veľa ako po­hania, ktorí si mys­lia, že budú vy­počutí pre svoju mnoho­vrav­nosť.

Bible21

7 Když se tedy mod­lí­te, neříkej­te prázdná slova jako po­hané, kteří si mys­lí, že bu­dou vy­s­lyšeni pro množství svých slov.