RoháčekMatúš6,6

Matúš 6:6

Evanjelium podľa Matúša

Ale keď sa ty mod­líš, voj­di do svojej komôr­ky a za­vrúc svoje dvere mod­li sa svoj­mu Ot­covi, ktorý je v skrytos­ti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytos­ti, od­platí ti zjav­ne.


Verš v kontexte

5 A keď sa mod­líš, nebudeš ako tí po­kryt­ci, lebo oni sa radi stojaci mod­lia v synagógach a na uhloch ulíc, aby ich ľudia videli. Ameň vám hovorím, že tam majú svoju od­platu. 6 Ale keď sa ty mod­líš, voj­di do svojej komôr­ky a za­vrúc svoje dvere mod­li sa svoj­mu Ot­covi, ktorý je v skrytos­ti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytos­ti, od­platí ti zjav­ne. 7 Ale keď sa mod­líte, nežvat­lite jako po­hania, lebo sa dom­nievajú, že pre tú svoju mnohom­luvu budú vy­slyšaní.

späť na Matúš, 6

Príbuzné preklady Roháček

6 Ale keď sa ty mod­líš, voj­di do svojej komôr­ky a za­vrúc svoje dvere mod­li sa svoj­mu Ot­covi, ktorý je v skrytos­ti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytos­ti, od­platí ti zjav­ne.

Evanjelický

6 Ale keď sa ty mod­líš, voj­di do svojej komôr­ky, za­mkni dvere a mod­li sa k svoj­mu Ot­covi, ktorý je v skrytos­ti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytos­ti, od­platí tebe.

Ekumenický

6 Ale keď sa ty mod­líš, voj­di do svojej iz­biet­ky, za­vri za sebou dvere a mod­li sa k svojmu Ot­covi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti od­platí.

Bible21

6 Radě­ji, když se mod­líš, ve­jdi do svého poko­jíku, za­vři dveře a mod­li se ke své­mu Ot­ci, který je vskry­tu. Tvůj Otec, který vi­dí vskry­tu, tě odmění.