RoháčekMatúš6,33

Matúš 6:33

Evanjelium podľa Matúša

Ale hľadaj­te najprv kráľov­stvo Božie a jeho spraved­livosť, a to všet­ko vám bude pri­dané.


Verš v kontexte

32 Lebo to všet­ko hľadajú po­hania, a veď váš nebes­ký Otec vie, že to všet­ko po­trebujete. 33 Ale hľadaj­te najprv kráľov­stvo Božie a jeho spraved­livosť, a to všet­ko vám bude pri­dané. 34 Teda ne­staraj­te sa o zaj­trajší deň, lebo zaj­trajší deň sa bude starať o svoje veci. Do­sť má deň na svojom trápení.

späť na Matúš, 6

Príbuzné preklady Roháček

33 Ale hľadaj­te najprv kráľov­stvo Božie a jeho spraved­livosť, a to všet­ko vám bude pri­dané.

Evanjelický

33 Ale hľadaj­te najprv kráľov­stvo Božie a Jeho spravod­livosť a všet­ko toto bude vám pri­dané.

Ekumenický

33 Hľadaj­te však najprv Božie kráľov­stvo a jeho spravod­livosť a toto všet­ko sa vám pri­dá.

Bible21

33 Hle­dej­te nejprve Boží králov­ství a jeho sprave­dlnost, a toto vše vám bude při­dáno.