RoháčekMatúš6,28

Matúš 6:28

Evanjelium podľa Matúša

A o odev prečože sa staráte? Po­vážte poľné ľalie, ako ras­tú: ne­pracujú ani ne­pradú;


Verš v kontexte

27 A kto z vás starajúc sa môže pri­dať k veľkos­ti svojej po­stavy jeden lakeť? 28 A o odev prečože sa staráte? Po­vážte poľné ľalie, ako ras­tú: ne­pracujú ani ne­pradú; 29 a hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol tak od­iaty jako jed­na z nich.

späť na Matúš, 6

Príbuzné preklady Roháček

28 A o odev prečože sa staráte? Po­vážte poľné ľalie, ako ras­tú: ne­pracujú ani ne­pradú;

Evanjelický

28 A o odev prečo ste ustaros­tení? Po­zoruj­te poľné ľalie, ako ras­tú, ne­na­máhajú sa a ne­pradú;

Ekumenický

28 A prečo ste takí ustaros­tení o oblečenie? Po­zoruj­te poľné ľalie, ako ras­tú: ne­na­máhajú sa a ne­pradú.

Bible21

28 A pro­č si dělá­te sta­rosti s ob­lečením? Po­mys­lete na polní li­lie, jak rostou. Ne­pracují ani ne­předou,