RoháčekMatúš6,16

Matúš 6:16

Evanjelium podľa Matúša

A keď sa po­stíte, nebuďte jako tí po­kryt­ci za­mračení, lebo znet­varujú svoju tvár, aby bolo viditeľné ľuďom, že sa pos­tia. Ameň vám hovorím, že už majú svoju od­platu.


Verš v kontexte

15 ale ak vy neodpustíte ľuďom ich po­kles­kov, ne­od­pus­tí ani váš Otec vašich po­kles­kov. 16 A keď sa po­stíte, nebuďte jako tí po­kryt­ci za­mračení, lebo znet­varujú svoju tvár, aby bolo viditeľné ľuďom, že sa pos­tia. Ameň vám hovorím, že už majú svoju od­platu. 17 Ale ty, keď sa po­stíš, po­maž svoju hlavu a svoju tvár umy,

späť na Matúš, 6

Príbuzné preklady Roháček

16 A keď sa po­stíte, nebuďte jako tí po­kryt­ci za­mračení, lebo znet­varujú svoju tvár, aby bolo viditeľné ľuďom, že sa pos­tia. Ameň vám hovorím, že už majú svoju od­platu.

Evanjelický

16 Keď sa po­stíte, nebuďte za­mračení ako po­kryt­ci, ktorí si na­sadzujú smut­ný výzor na tvár, aby ľudia videli, že sa pos­tia. Veru hovorím vám: Majú svoju od­menu!

Ekumenický

16 Keď sa po­stíte, ne­tvár­te sa za­chmúrene ako po­kryt­ci. Tí zaned­bávajú svoj výzor, aby bolo ľuďom zjav­né, že sa pos­tia. Amen, hovorím vám: Oni už majú svoju od­menu.

Bible21

16 A když se po­stí­te, ne­buď­te za­smuši­lí jako pokryt­ci, kteří hyz­dí své tváře, aby ukáza­li li­dem, že se po­stí. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu.