RoháčekMatúš6,13

Matúš 6:13

Evanjelium podľa Matúša

a ne­uvoď nás v po­kušenie, ale nás zbav zlého, lebo tvoje je kráľov­stvo i moc i sláva na veky. Ameň.


Verš v kontexte

12 a od­pusť nám naše viny, jako aj my od­púšťame svojim vin­níkom, 13 a ne­uvoď nás v po­kušenie, ale nás zbav zlého, lebo tvoje je kráľov­stvo i moc i sláva na veky. Ameň. 14 Lebo ak od­pus­títe ľuďom ich po­kles­ky, od­pus­tí aj vám váš nebes­ký Otec;

späť na Matúš, 6

Príbuzné preklady Roháček

13 a ne­uvoď nás v po­kušenie, ale nás zbav zlého, lebo tvoje je kráľov­stvo i moc i sláva na veky. Ameň.

Evanjelický

13 I ne­uvoď nás do po­kušenia, ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľov­stvo i moc i sláva na veky. Amen.

Ekumenický

13 A ne­uveď nás do po­kušenia, ale zbav nás zlého.

Bible21

13 A ne­u­veď nás do pokušení, ale vy­svo­boď nás od zlého.