RoháčekMatúš6,11

Matúš 6:11

Evanjelium podľa Matúša

Daj nám dnes náš každoden­ný chlieb


Verš v kontexte

10 Nech prij­de tvoje kráľov­stvo! Nech sa stane tvoja vôľa jako v nebi, tak aj na zemi! 11 Daj nám dnes náš každoden­ný chlieb 12 a od­pusť nám naše viny, jako aj my od­púšťame svojim vin­níkom,

späť na Matúš, 6

Príbuzné preklady Roháček

11 Daj nám dnes náš každoden­ný chlieb

Evanjelický

11 Chlieb náš každoden­ný daj nám dnes!

Ekumenický

11 Chlieb náš každoden­ný daj nám dnes

Bible21

11 Dej nám i dnes náš denní chléb