RoháčekMatúš5,7

Matúš 5:7

Evanjelium podľa Matúša

Blaho­slavení milo­sr­d­ní, lebo oni doj­dú milo­sr­den­stva.


Verš v kontexte

6 Blaho­slavení, ktorí lačnejú a žíz­nia po spravedlivosti, lebo oni budú na­sýtení. 7 Blaho­slavení milo­sr­d­ní, lebo oni doj­dú milo­sr­den­stva. 8 Blaho­slavení čis­tí srd­com, lebo oni budú vidieť Boha.

späť na Matúš, 5

Príbuzné preklady Roháček

7 Blaho­slavení milo­sr­d­ní, lebo oni doj­dú milo­sr­den­stva.

Evanjelický

7 Blaho­slavení milo­sr­d­ní, lebo oni milo­sr­den­stva dôj­du.

Ekumenický

7 Blaho­slavení milo­sr­d­ní, lebo im sa do­stane milo­sr­den­stva.

Bible21

7 Blaze milosrdným, neboť do­jdou mi­lo­sr­den­ství.