RoháčekMatúš5,47

Matúš 5:47

Evanjelium podľa Matúša

A keby ste po­zdravovali iba svojich bratov, čo zvlášt­neho činíte? Či azda nečinia toho is­tého i po­hania?


Verš v kontexte

46 Lebo keby ste milovali iba tých, ktorí vás milujú, akú od­platu máte? Či azda nečinia toho is­tého i pub­likáni? 47 A keby ste po­zdravovali iba svojich bratov, čo zvlášt­neho činíte? Či azda nečinia toho is­tého i po­hania? 48 Vy tedy buďte do­konalí, jako váš Otec, ktorý je v nebesiach, je do­konalý.

späť na Matúš, 5

Príbuzné preklady Roháček

47 A keby ste po­zdravovali iba svojich bratov, čo zvlášt­neho činíte? Či azda nečinia toho is­tého i po­hania?

Evanjelický

47 A ak po­zdravujete len svojich bratov, čo zvlášt­ne robíte? Či nerobia to is­té aj po­hania?

Ekumenický

47 A ak budete po­zdravovať iba svojich bratov, čo robíte navyše? Či to is­té nerobia aj po­hania?

Bible21

47 A co mi­mořádného dělá­te, když zdraví­te jen své bra­t­ry? Ne­dělají to snad i po­hané?