RoháčekMatúš5,41

Matúš 5:41

Evanjelium podľa Matúša

A kto ťa bude nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, idi s ním dve.


Verš v kontexte

40 a tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať tvoju sukňu, nechaj mu i plášť. 41 A kto ťa bude nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, idi s ním dve. 42 Tomu, kto ťa prosí, daj; a od toho, kto si chce od teba niečo vypožičať, sa ne­od­vracaj.

späť na Matúš, 5

Príbuzné preklady Roháček

41 A kto ťa bude nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, idi s ním dve.

Evanjelický

41 a ak ťa nie­kto núti na míľu, choď s ním dve.

Ekumenický

41 Ak ťa bude dak­to nútiť niesť ná­klad jed­nu míľu, choď s ním dve.

Bible21

41 Když tě někdo nutí jít s ním jednu mí­li, jdi dvě.