RoháčekMatúš5,38

Matúš 5:38

Evanjelium podľa Matúša

Počuli ste, že bolo po­vedané: Oko za oko a zub za zub.


Verš v kontexte

37 Ale nech je vaša reč: Áno, áno; nie, nie; to, čo je viac nad to, je zo zlého. 38 Počuli ste, že bolo po­vedané: Oko za oko a zub za zub. 39 Ale ja vám hovorím, aby ste sa ne­protivili zlému; ale tomu, kto ťa uderí po tvojom pravom líci, na­stav i to druhé;

späť na Matúš, 5

Príbuzné preklady Roháček

38 Počuli ste, že bolo po­vedané: Oko za oko a zub za zub.

Evanjelický

38 Počuli ste, že bolo po­vedané: Oko za oko, zub za zub.

Ekumenický

38 Počuli ste, že bolo po­vedané: Oko za oko a zub za zub.

Bible21

38 Slý­cha­li jste, že bylo řečeno: ‚Oko za oko, zub za zub.‘