RoháčekMatúš5,28

Matúš 5:28

Evanjelium podľa Matúša

Ale ja vám hovorím, že každý, kto by po­zrel na ženu s myšlien­kou požiadať ju, už aj zcudzoložil s ňou vo svojom srd­ci.


Verš v kontexte

27 Počuli ste, že bolo po­vedané starým: Nez­cudzoložíš. 28 Ale ja vám hovorím, že každý, kto by po­zrel na ženu s myšlien­kou požiadať ju, už aj zcudzoložil s ňou vo svojom srd­ci. 29 Ak ťa po­horšuje tvoje pravé oko, vy­lúp ho a za­hoď od seba! Lebo ti je užitočnejšie, aby za­hynul jeden z tvojich údov, než aby celé tvoje telo bolo uvr­hnuté do pek­la.

späť na Matúš, 5

Príbuzné preklady Roháček

28 Ale ja vám hovorím, že každý, kto by po­zrel na ženu s myšlien­kou požiadať ju, už aj zcudzoložil s ňou vo svojom srd­ci.

Evanjelický

28 Ale ja vám hovorím: Každý, kto žiados­tivo po­zerá na ženu, už scudzoložil s ňou v srd­ci.

Ekumenický

28 Ja vám však hovorím: Každý, kto sa žiados­tivo po­zerá na ženu, už s ňou v srdci scudzoložil.

Bible21

28 Já vám však říkám, že každý, kdo by se chtivě podíval na ženu, už s ní zcizo­ložil ve svém srd­ci.