RoháčekMatúš4,9

Matúš 4:9

Evanjelium podľa Matúša

a po­vedal mu: Toto všet­ko ti dám, ak pad­neš a po­kloníš sa mi.


Verš v kontexte

8 Opät ho pojal diabol na vrch, veľmi vy­soký, a ukázal mu všet­ky kráľov­stvá sveta a ich slávu 9 a po­vedal mu: Toto všet­ko ti dám, ak pad­neš a po­kloníš sa mi. 10 Vtedy mu po­vedal Ježiš: Odídi, satane, lebo je na­písané: Pánovi, svoj­mu Bohu, sa budeš klaňať a jemu samému budeš svätos­lúžiť!

späť na Matúš, 4

Príbuzné preklady Roháček

9 a po­vedal mu: Toto všet­ko ti dám, ak pad­neš a po­kloníš sa mi.

Evanjelický

9 a po­vedal Mu: Toto všet­ko Ti dám, ak pad­neš a budeš sa mi klaňať.

Ekumenický

9 a po­vedal mu: Toto všet­ko ti dám, ak pad­neš predo mnou a budeš sa mi klaňať.

Bible21

9 „To všech­no ti dám,“ ře­kl mu, „když padneš na ko­le­na a pokloníš se mi.“