RoháčekMatúš4,17

Matúš 4:17

Evanjelium podľa Matúša

Od­vtedy začal Ježiš hlásať a hovoriť: Čiňte po­kánie! Lebo sa pri­blížilo nebes­ké kráľov­stvo.


Verš v kontexte

16 ľud, ktorý sedel vo tme, uzrel veliké svet­lo, a sediacim v krajine a v tôni smr­ti vzišlo svet­lo. 17 Od­vtedy začal Ježiš hlásať a hovoriť: Čiňte po­kánie! Lebo sa pri­blížilo nebes­ké kráľov­stvo. 18 A chodiac pop­ri Galilej­skom mori videl dvoch bratov, Šimona, zvaného Pet­ra, a An­dreja, jeho brata, ktorí púšťali sieť do mora, lebo boli rybári.

späť na Matúš, 4

Príbuzné preklady Roháček

17 Od­vtedy začal Ježiš hlásať a hovoriť: Čiňte po­kánie! Lebo sa pri­blížilo nebes­ké kráľov­stvo.

Evanjelický

17 Od­vtedy začal Ježiš kázať a hovoriť: Po­kánie čiňte, lebo sa pri­blížilo kráľov­stvo nebes­ké.

Ekumenický

17 Od­vtedy začal Ježiš kázať: Kajaj­te sa, lebo sa pri­blížilo nebes­ké kráľov­stvo.

Bible21

17 Od té doby za­čal Ježíš kázat: „Čiň­te pokání! Ne­bes­ké králov­ství je blízko!“