RoháčekMatúš3,13

Matúš 3:13

Evanjelium podľa Matúša

Vtedy prišiel Ježiš od Galilee k Jor­dánu, k Jánovi, aby bol po­krs­tený od neho.


Verš v kontexte

12 ktorý má svoju vejačku vo svojej ruke a prečis­tí svoje hum­no a shromaždí svoju pšenicu do sypár­ne, ale plevy bude páliť ne­uhasiteľným ohňom. 13 Vtedy prišiel Ježiš od Galilee k Jor­dánu, k Jánovi, aby bol po­krs­tený od neho. 14 Ale Ján mu veľmi bránil a hovoril: Mne je treba, aby som bol po­krs­tený od teba, a ty ideš ku mne?

späť na Matúš, 3

Príbuzné preklady Roháček

13 Vtedy prišiel Ježiš od Galilee k Jor­dánu, k Jánovi, aby bol po­krs­tený od neho.

Evanjelický

13 Vtedy prišiel Ježiš z Galiley k Jor­dánu ku Jánovi, aby sa mu dal po­krs­tiť.

Ekumenický

13 Vtedy prišiel Ježiš z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal po­krs­tiť.

Bible21

13 Teh­dy přišel Ježíš z Ga­li­le­je za Janem k Jordánu, aby se od něj ne­chal pokřtít.