RoháčekMatúš3,12

Matúš 3:12

Evanjelium podľa Matúša

ktorý má svoju vejačku vo svojej ruke a prečis­tí svoje hum­no a shromaždí svoju pšenicu do sypár­ne, ale plevy bude páliť ne­uhasiteľným ohňom.


Verš v kontexte

11 Ja vás krs­tím vodou na po­kánie; ale ten ktorý pri­chádza po mne, je moc­nejší ako ja, ktorého obuv nosiť nie som hoden - ten vás bude krs­tiť Svätým Duchom a ohňom, 12 ktorý má svoju vejačku vo svojej ruke a prečis­tí svoje hum­no a shromaždí svoju pšenicu do sypár­ne, ale plevy bude páliť ne­uhasiteľným ohňom. 13 Vtedy prišiel Ježiš od Galilee k Jor­dánu, k Jánovi, aby bol po­krs­tený od neho.

späť na Matúš, 3

Príbuzné preklady Roháček

12 ktorý má svoju vejačku vo svojej ruke a prečis­tí svoje hum­no a shromaždí svoju pšenicu do sypár­ne, ale plevy bude páliť ne­uhasiteľným ohňom.

Evanjelický

12 V jeho ruke je vejačka, vy­čis­tí si hum­no a svoju pšenicu zhromaždí do obil­nice, ale plevy spáli v ne­uhasiteľnom oh­ni.

Ekumenický

12 Má v ruke vejačku a prečis­tí na­mlátené zrno; pšenicu zhromaždí do sýp­ky, no plevy spáli v neuhasiteľnom oh­ni.

Bible21

12 Už má lopa­tu v ruce a vy­čis­tí svůj mlat. Svou pšenici shro­máždí do obilnice, ale plevy bude pá­lit ne­uha­si­telným ohněm!“