RoháčekMatúš28,5

Matúš 28:5

Evanjelium podľa Matúša

A an­jel od­povedal a riekol ženám: Vy sa neboj­te! Lebo viem, že Ježiša, toho ukrižovaného, hľadáte.


Verš v kontexte

4 A od strachu pred ním sa náram­ne zhrozili strážni a boli jako mŕt­vi. 5 A an­jel od­povedal a riekol ženám: Vy sa neboj­te! Lebo viem, že Ježiša, toho ukrižovaného, hľadáte. 6 Niet ho tu, lebo vstal, tak ako po­vedal. Poďte, po­zrite mies­to, kde ležal Pán.

späť na Matúš, 28

Príbuzné preklady Roháček

5 A an­jel od­povedal a riekol ženám: Vy sa neboj­te! Lebo viem, že Ježiša, toho ukrižovaného, hľadáte.

Evanjelický

5 An­jel po­vedal ženám: Vy sa neboj­te, lebo viem, že hľadáte Ježiša, toho ukrižovaného!

Ekumenický

5 Ale an­jel sa pri­hovoril ženám: Vy sa neboj­te! Viem totiž, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný.

Bible21

5 „Ne­boj­te se,“ ře­kl an­děl ženám. „Vím, že hledá­te ukřižovaného Ježíše.