RoháčekMatúš28,16

Matúš 28:16

Evanjelium podľa Matúša

A tí jedonás­ti učeníci išli do Galilee, na vrch, kam im bol nariadil Ježiš.


Verš v kontexte

15 A oni vzali peniaze a urobili, jako boli po­učení. A tá reč je rozh­lásená u Židov až do dnešného dňa. 16 A tí jedonás­ti učeníci išli do Galilee, na vrch, kam im bol nariadil Ježiš. 17 A keď ho videli, klaňali sa mu, ale nie­ktorí po­chybovali.

späť na Matúš, 28

Príbuzné preklady Roháček

16 A tí jedonás­ti učeníci išli do Galilee, na vrch, kam im bol nariadil Ježiš.

Evanjelický

16 Po­tom jedenás­ti učeníci šli do Galiley na vrch, kam im roz­kázal Ježiš,

Ekumenický

16 Jedenás­ti učeníci od­išli do Galiley na vrch, kam im roz­kázal Ježiš.

Bible21

16 Je­denáct učedníků pak ode­šlo do Ga­li­le­je na ho­ru, kte­rou jim Ježíš určil.