RoháčekMatúš25,43

Matúš 25:43

Evanjelium podľa Matúša

hosťom-cudzin­com som bol, a ne­prijali ste ma; na­hý, a ne­odiali ste ma; ne­moc­ný a v žalári a nenavštívili ste ma.


Verš v kontexte

42 Lebo som bol hlad­ný, a nedali ste mi jesť; smäd­ný som bol, a nedali ste mi piť; 43 hosťom-cudzin­com som bol, a ne­prijali ste ma; na­hý, a ne­odiali ste ma; ne­moc­ný a v žalári a nenavštívili ste ma. 44 Vtedy mu aj oni od­povedia a riek­nu: Pane, kedy sme ťa videli hlad­ného alebo smäd­ného alebo jako hosťa-cudzin­ca alebo na­hého alebo ne­moc­ného alebo v žalári a ne­pos­lúžili sme ti?

späť na Matúš, 25

Príbuzné preklady Roháček

43 hosťom-cudzin­com som bol, a ne­prijali ste ma; na­hý, a ne­odiali ste ma; ne­moc­ný a v žalári a nenavštívili ste ma.

Evanjelický

43 prišiel som ako cudzinec, a ne­prijali ste ma; bol som ne­moc­ný a vo väzení, a nenavštívili ste ma.

Ekumenický

43 prišiel som ako cudzinec a ne­prichýlili ste ma, bol som na­hý a ne­pri­odeli ste ma, bol som chorý a vo väzení a nenavštívili ste ma.

Bible21

43 Byl jsem cizin­cem, a ne­při­ja­li jste mě, byl jsem na­hý, a ne­ob­lék­li jste mě, ne­mo­cný a ve vězení, a nenavštívi­li jste mě.‘