RoháčekMatúš25,40

Matúš 25:40

Evanjelium podľa Matúša

A Kráľ od­povedajúc riek­ne im: Ameň vám hovorím, že nakoľko ste to učinili jed­nému z tých­to mojich naj­menších bratov, mne ste učinili.


Verš v kontexte

39 A kedy sme ťa videli ne­moc­ného alebo v žalári a prišli sme za tebou? 40 A Kráľ od­povedajúc riek­ne im: Ameň vám hovorím, že nakoľko ste to učinili jed­nému z tých­to mojich naj­menších bratov, mne ste učinili. 41 Po­tom po­vie aj tým po ľavici: Iďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, pri­praveného diab­lovi a jeho an­jelom.

späť na Matúš, 25

Príbuzné preklady Roháček

40 A Kráľ od­povedajúc riek­ne im: Ameň vám hovorím, že nakoľko ste to učinili jed­nému z tých­to mojich naj­menších bratov, mne ste učinili.

Evanjelický

40 Od­povie im Kráľ: Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jed­nému z tých­to mojich naj­menších bratov, mne ste urobili.

Ekumenický

40 Kráľ im od­povie: Amen, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jed­nému z týchto mojich naj­menších bratov, mne ste urobili.

Bible21

40 Král jim od­po­ví: ‚A­men, říkám vám, že coko­li jste uděla­li pro nejmenšího z těch­to mých bra­trů, to jste uděla­li pro mě.‘