RoháčekMatúš25,4

Matúš 25:4

Evanjelium podľa Matúša

ale roz­um­né vzaly oleja vo svojich nádobách so svojimi lam­pami.


Verš v kontexte

3 Bláz­nivé vez­múc svoje lam­py ne­vzaly so sebou oleja; 4 ale roz­um­né vzaly oleja vo svojich nádobách so svojimi lam­pami. 5 A keď ne­prichádzal ženích, po­driemaly všet­ky a pospaly.

späť na Matúš, 25

Príbuzné preklady Roháček

4 ale roz­um­né vzaly oleja vo svojich nádobách so svojimi lam­pami.

Evanjelický

4 tie roz­um­né si však vzali s lam­pami aj olej v nádobách.

Ekumenický

4 Roz­um­né si však vzali s lampami v nádobkách aj olej.

Bible21

4 Ty ro­zumné si kro­mě lamp vzaly také nádobky s ole­jem.