RoháčekMatúš25,39

Matúš 25:39

Evanjelium podľa Matúša

A kedy sme ťa videli ne­moc­ného alebo v žalári a prišli sme za tebou?


Verš v kontexte

38 A kedyže sme ťa videli hosťa-cudzin­ca a prijali sme ťa, alebo na­hého a od­iali sme ťa? 39 A kedy sme ťa videli ne­moc­ného alebo v žalári a prišli sme za tebou? 40 A Kráľ od­povedajúc riek­ne im: Ameň vám hovorím, že nakoľko ste to učinili jed­nému z tých­to mojich naj­menších bratov, mne ste učinili.

späť na Matúš, 25

Príbuzné preklady Roháček

39 A kedy sme ťa videli ne­moc­ného alebo v žalári a prišli sme za tebou?

Evanjelický

39 A kedy sme Ťa videli chorého alebo vo väzení, a prišli sme k Tebe?

Ekumenický

39 Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme za tebou?

Bible21

39 Kdy jsme tě vi­dě­li ne­mo­cného ane­bo v žaláři a přiš­li jsme k tobě?‘